Mεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Εξ Αποστάσεως)

 • Το Mεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων είναι πιστοποιημένο απο τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων είναι να αποτελέσει ένα επαγγελματικής εξειδίκευσης και πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικηγόροι, και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και γενικότερα στις σχέσεις Δικαίου και Οικονομίας. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες νομικούς, δικηγόρους, εταίρους ή συνεργάτες νομικών γραφείων ή εταιριών, νομικούς συμβούλους ή υπαλλήλους του δημοσίου ή οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και σε  όλους όσοι επιθυμούν  να κατανοήσουν τις τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς και εσωτερικές  έννομες σχέσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προετοιμάζει τους Αποφοίτους του για τις αυξανόμενες περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Ενέργεια και η παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οικονομικού χαρακτήρα. Τα Μαθήματα του μεταπτυχιακού εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων, που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι Απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα τόσο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου όσο και  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια ώστε αυτοί να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς έννομες σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής, ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές πεδίο με τη Νομική. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Η πολιτική εισδοχών του Πανεπιστημίου είναι να προχωρεί σε προσφορά αποδοχής στους υποψηφίους που θεωρούνται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για να έχουν μια εύλογη προοπτική  επιτυχίας στο πρόγραμμα στο οποίο τους γίνεται η  προσφορά και που είναι πιθανό να ωφεληθούν από την πανεπιστημιακή σπουδή.

Ο Συντονιστής του προγράμματος θα συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η εξής:

 

1ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM530Διεθνές Εμπορικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
DLLM525Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ – Θεμελιώδεις ΕλευθερίεςΥποχρεωτικό7.5
DLLM560Δίκαιο ΕνέργειαςΥποχρεωτικό7.5
DLLM577Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή – Δίκαιο Ηλεκτρονικών ΣυναλλαγώνΕπιλογής7.5
DLLM575Ευρωπαϊκό Τραπεζικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5

 

 

2ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM580Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο – Δίκαιο Διεθνών ΣυναλλαγώνΥποχρεωτικό7.5
DLLM540Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
DLLM555Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΑνταγωνισμούΥποχρεωτικό7.5
DLLM526Ευρωπαϊκό Τουριστικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5
DMPA585Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαδικασίες ΔιαπραγμάτευσηςΕπιλογής7.5

 

3ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα εκ των συνολικά δύο προσφερομένων μαθημάτων επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις, ως ακολούθως: έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών έκαστη με τον καθηγητή σύμβουλό κάθε μαθήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει και να αξιολογεί τους φοιτητές. Οι εν λόγω συναντήσεις αποσκοπούν πρωτίστως στη γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών καθώς και στην επεξεργασία, εμβάθυνση και ανάπτυξη όλων όσων οι φοιτητές μελετούν. Η παρουσία των φοιτητών στις συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτική. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει, ότι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές, συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιπρόσθετα αυξάνει την πιθανότητα θετικότερης επίδοσης των φοιτητών, τόσο στις γραπτές εργασίες, στις διαδραστικές δραστηριότητες, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μίας διαδραστικής δραστηριότητας, και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου σε κατάλληλους χώρους που προσδιορίζονται εγκαίρως ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών. Στο syllabus κάθε μαθήματος προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών βασίζεται στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της τελικής εξέτασης. Η φυσική παρουσία των φοιτητών στις τελικές γραπτές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η  επιτυχία του φοιτητή στην ενδιάμεση εργασία δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός που απονέμεται σε κάθε φοιτητή είναι το άθροισμα των βαθμών που απονέμονται για τα διάφορα μέρη της αξιολόγησης. Όλα τα μέρη της αξιολόγησης βαθμολογούνται από το 0 (πλήρης αποτυχία) μέχρι το 100 (τέλεια επιτυχία).

 • Ο βαθμός που απονέμεται για την γραπτή εργασία κάθε μαθήματος αποτελεί το 20% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις διαδραστικές βαθμολογημένες δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το 10% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις τελικές εξετάσεις αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Για να πετύχει ο φοιτητής σε κάθε μάθημα, πρέπει να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50/100 σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέρη της αξιολόγησης.

αξιολόγηση, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στα συγκεκριμένα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει το Πρόγραμμα. Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού Δικαίου, ώστε η νέα γνώση και οι νέες δεξιότητες να συναρτώνται με την εμπειρία των φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι Απόφοιτοι:

 • Θα έχουν αναπτύξει ευρεία αντίληψη του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των αποφάσεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών.
 • Θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας και  επιχειρηματικότητας.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί στο να μελετούν  την σχετικό με το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό δίκαιο νομοθεσία και  νομολογία και θα έχουν μάθει τα μυστικά της οικονομικής νομικής σκέψης καθώς και τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο, θα έχουν ασκηθεί με τις εργασίες και την διπλωματική στο να μπορούν να  αρθρώνουν, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσουν νομικούς συλλογισμούς.
 • Θα έχουν εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια για να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ως παράγοντες της δίκης, σε νομικές αμφισβητήσεις και δικαστικές αντιδικίες, να παρέχουν συμβουλές για συμβόλαια και οικονομικές συμβάσεις και να υπερασπίζονται με επιχειρήματα την νομική άποψή τους σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις και να λειτουργούν ως νομικοί  σύμβουλοι οργανισμών και επιχειρήσεων ή ως συνεργάτες νομικών γραφείων.
 • Θα μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν σωστά τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και νομικά εργαλεία (νομικές βάσεις δεδομένων) για την επίλυση προβλημάτων.
 • Θα μπορούν να εντάσσουν τις γνώσεις τους σε ένα εφαρμοσμένο πλαίσιο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά projects, ερευνητικά κείμενα).
 • Θα μπορούν να επιδεικνύουν αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικούς χώρους, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις διαλέξεων και της διατριβής τους.
 • Θα μπορούν να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στο πλαίσιο πολυδιάστατων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων περιβαλλόντων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Πολιτική Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΑΙΤΗΣΗ