Πτυχιο στη διοικηση επιχειρησεων

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν άμεση εργοδότηση και θα τους προετοιμάσουν για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων.

Στο Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δίδεται έμφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι διοικητικές δεξιότητες μεταδίδονται στον φοιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε να του παρέχουν τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση σε τομείς όπως τα επιχειρηματικά σχέδια, η κατανόηση των διοικητικών δομών και η προώθηση της καινοτομίας.

Οι μαθησιακοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιτυγχάνονται με διαλέξεις, σεμινάρια, ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων και με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Η εμπλοκή των φοιτητών σε παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, έρευνα και επεξεργασία δεδομένων ενθαρρύνεται σε όλα τα μαθήματα του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Δομή Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μαθήματα Κατεύθυνσης και επιλεγόμενα. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

  • Να παρέχει στους φοιτητές μια πλήρη θεωρητική και εφαρμοσμένη παιδεία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Να καλλιεργείται ο σεβασμός στους κανόνες επιχειρηματικότητας, ηθικής και δεοντολογίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να προσφέρουν στον φοιτητή γενικότερες γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να γίνει “πολίτης του κόσμου’’, συμμετέχοντας στη διαδικασία της διά βίου μάθησης. Σε αυτόν τον κύκλο περιλαμβάνονται μαθήματα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Πολιτικών Επιστημών.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει εξειδικεύσεις στους πιο συγχρόνους τομείς της επιχειρηματικής δράσης.

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις θα διδαχθούν τις βασικές αρχές των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής, του Μάρκετινγκ, της Ηγεσίας και Οργανωτικής Συμπεριφοράς, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να εφαρμόσουν τις δοκιμότερες μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις.

Τα εξειδικευμένα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων των κατευθύνσεων διδάσκονται μέσω διαλέξεων, μελέτης περιπτώσεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων από επαγγελματίες. Έτσι παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να διερευνήσουν θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Ναυτιλιακής Διοίκησης, Αθλητικής Διοίκησης ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο. Οι φοιτητές επίσης μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Προγράμματα, όπως Ψυχολογία, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, κ.ά.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους αποφοίτους του τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι τέσσερα έτη. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Η Δομή των Μαθημάτων του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η εξής

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Year: 1 Semester: 1

  
ECON101Principles of Microeconomics6.0
BUSN100Introduction to Business6.0
PSYC100Introduction to Psychology6.0
MATH101Mathematics for Finance6.0
PEPS101Computer Skills3.0
PEPS100Language and Communication Skills3.0
  30.0

Year: 1 Semester: 2

  
ECON102Principles of Macroeconomics6.0
ACCN100Financial Accounting6.0
BUSN101Principles of Business Finance6.0
STAT102Statistics for Business6.0
BUSN104Principles of Marketing3.0
BUSN102European Business Environment3.0
BUSN103Business Law3.0
  30.0

Year: 2 Semester: 3

  
BUSN203Business Finance6.0
STAT202Statistics for Business II6.0
ACCN201Principles of Management Accounting6.0
BUSN202Managerial Economics6.0
BUSN201Organizational Behaviour6.0
  30.0

Year: 2 Semester: 4

  
BUSN209Operation Management6.0
ACCN203Financial Analysis & Business Valuation6.0
BUSN207Marketing Management6.0
BUSN208The Business of Tourism6.0
ECON300Economics of Strategy6.0
  30.0

Year: 3 Semester: 5

  
BUSN304Marketing Research6.0
BUSN205E-Commerce6.0
FINA301Corporate Finance6.0
ACCN300Management Accounting6.0
BUSN302Consumer Behaviour6.0
  30.0

Year: 3 Semester: 6

  
BUSN306Corporate Risk Management6.0
ECON304Industrial Organisation6.0
BUSN301Human Resource Management6.0
BUSN303Small Business Management6.0
 Elective6.0
  30.0

Year: 4 Semester: 1

  
PEPS400Dissertation6.0
BUSN402Marketing Communication6.0
BUSN401Business Strategy6.0
ACCN401Corporate Governance & Business Ethics6.0
FINA400International Financial Management6.0
  30.0

Year: 4 Semester: 2

  
PEPS400Dissertation6.0
BUSN405Project Management6.0
BUSN409Entrepreneurial Workshop6.0
 Elective6.0
 Elective6.0
  30.0
  240.0

ELECTIVES TO BE OFFERED IN YEARS 3 & 4

 
ACCN812Audit Principles and Procedures3.0
ACCN815Taxation3.0
BUSN805Tourism Marketing3.0
BUSN808Operations Research3.0
BUSN810Information Technology Management3.0
BUSN814Tourism Planning & Development3.0
BUSN816Managing Tour Operations3.0
BUSN817Cultural Heritage Management3.0
ECON817Behavioural Economics3.0
ECON808Agricultural Economics3.0
ECON815Advanced Econometrics3.0
FINA800Debt Markets3.0
FINA803Financial Forecasting and Trading3.0
FINA813Behavioural Finance3.0
GEED101Mediterranean History and Civilization3.0
GEED102Introduction to Philosophy3.0
GEED103Modern European History and Politics3.0
GEED104Sociology and Anthropology3.0
GEED300Human Geography: Psychology of Human3.0
PSYC401Communication3.0
PSYC402Organisational Psychology3.0
 
ΑΙΤΗΣΗ