ΠΤΥΧΙΟ στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός Προπτυχιακού προγράμματος στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα βασίζεται στο γεγονός ότι στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι τράπεζες, το λιανικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία, η μουσική και οι κρατήσεις, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το μάρκετινγκ, γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση έχει μεταμορφώσει την ίδια τη φύση αυτών των βιομηχανιών και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται και διαφημίζουν, αλλά και με τον οποίο τιμολογούν τα προϊόντα τους. Τα μελλοντικά στελέχη και οι διευθυντές πρέπει να κατανοούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα βασικά στοιχεία της υποστηρικτικής τεχνολογίας αυτών.

Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει μια πύλη για τους φοιτητές που έχουν μία «παγκόσμια επιχειρηματική αντίληψη» για διεθνή σταδιοδρομία στις ψηφιοποιημένες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα θα είναι ένα από τα λίγα στον κόσμο στα οποία οι φοιτητές θα επικεντρωθούν στο πώς να διαχειρίζονται τα ψηφιακά συστήματα και πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, να καθοδηγούν πολύπλοκες και ποικίλες ομάδες εργαζόμενων σε ψηφιακά έργα, και τέλος πώς να προσλαμβάνουν νέα ταλέντα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

  • Παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διευθύνουν ψηφιακές επιχειρήσεις και να λειτουργούν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
  • Εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ για τις ψηφιακές επιχειρήσεις και να τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ.
  • Ανάπτυξη γνώσης για τη χρήση νέων τεχνολογιών, λογισμικού, εφαρμογών διαδικτύου και δικτύων ψηφιακής επικοινωνίας.
  • Κατανόηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτυπώνεται στις ψηφιακές επιχειρήσεις.
  • Παροχή γνώσεων σε ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές χρήσιμες για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και ανεξάρτητων μελετών.
  • Παρουσίαση και επεξήγηση των αρχών της επιχειρηματικής διοίκησης, της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής, οι οποίες εξοπλίζουν τους φοιτητές με δεξιότητες στην εργασία τους στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων ή στη δημιουργία και λειτουργία της δικής τους ψηφιακής επιχείρησης.
  • Επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και γνώση για το πώς μπορούν να λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεοντολογικής συμπεριφοράς ταυτόχρονα, καθιστώντας ικανούς τους φοιτητές να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες σεβόμενοι την διαφορετικότητα, να επικοινωνούν με σαφήνεια με τους άλλους, να αναπτύσσουν ικανότητες αυτοδιαχείρισης και να παρέχουν λύσεις σε προβλήματα πραγματικού κόσμου.

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον φοιτητή. Στόχος του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο τους φοιτητές που βασίζεται σε ένα συνδυασμό διαφόρων ενεργητικών τεχνικών μάθησης, οι οποίες στοχεύουν στην ενσωμάτωση πραγματικών σεναρίων και θεωρητικών γνώσεων στον κύριο πυρήνα του Πτυχίου στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα για τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες και τις σύγχρονες γνώσεις στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, έχουν συμπεριληφθεί και αναφερθεί σε κάθε οδηγό μαθήματος διαμορφωτικές αξιολογήσεις (μη βαθμολογημένες) και παιχνίδια προσομοίωσης. Επιπλέον, το Πτυχίο στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνεται στην πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτλο Neapolis Experiential Learning Tasks-NEST, η οποία στοχεύει οι συνολικές αξιολογήσεις να ενσωματώνουν τις συνέργειες με το εξωτερικό δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, η μαθησιακή εμπειρία προάγεται με την επεξεργασία παιχνιδιών προσομοίωσης για την κατανόηση των πραγματικών αναγκών των ψηφιακών επιχειρήσεων.

Το 30% ή το 40% της τελικής βαθμολογίας των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην απόδοσή τους κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ή σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ το 60% ή το 70% – ανάλογα με το ποσοστό της ενδιάμεσης αξιολόγησης – αντιστοιχεί στην απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί προβιβάσιμος βαθμός σε ένα μάθημα, οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ένα βαθμό επιτυχίας (δηλαδή 50% ή υψηλότερο) στο σύνολο των διαφορετικών μορφών αξιολόγησης.

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ECON101Αρχές ΜικροοικονομίαςΥποχρεωτικό6
BUSN100Εισαγωγή στις ΕπιχειρήσειςΥποχρεωτικό6
MATH103Εισαγωγή στα ΜαθηματικάΥποχρεωτικό6
CS111Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΥπολογιστώνΥποχρεωτικό6
CS112Αρχές Προγραμματισμού ΙΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
CS124Διαχείριση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥποχρεωτικό6
BUSN203Επιχειρησιακή ΧρηματοοικονομικήΥποχρεωτικό6
STAT103Στατιστική ΙΥποχρεωτικό6
BUSN104Αρχές ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
ECON102Αρχές ΜακροοικονομίαςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA201Ψηφιακή ΕπιχειρηματικότηταΥποχρεωτικό6
DBA202Ψηφιακή ΟικονομίαΥποχρεωτικό6
BUSN207Διαχείριση ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
BUSN301Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό6
CS233Γραμμική ΆλγεβραΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ACCN203Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN103Επιχειρηματικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
CS232Δίκτυα ΕπικοινωνίαςΥποχρεωτικό6
BUSN303Διοίκηση Μικρών ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό6
BUSN412Ερευνητικοί ΜέθοδοιΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
BUSN302Συμπεριφορά ΚαταναλωτήΥποχρεωτικό6
DBA304Ψηφιακή ΗγεσίαΥποχρεωτικό6
DBA301Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό6
DBA306Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής ΔικτύωσηςΥποχρεωτικό6
ACCN401Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική ΗθικήΕπιλογής6
DBA205Τεχνολογίες ΕμπορίουΕπιλογής6
*Στο 5o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 2 μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA303Ψηφιακό ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό6
DBA305Επιχειρηματικότητα και ΨηφιοποίησηΥποχρεωτικό6
DBA302Χρηματοοικονομική ΜηχανικήΥποχρεωτικό6
CS363Αρχές ΚυβερνασφάλειαςΥποχρεωτικό6
CSE05Επιστήμη Δεδομένων και Μεγάλα ΔεδομέναΕπιλογής6
CSE03Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικούΕπιλογής6
CS352Λογισμικό και Διαχείριση ΈργουΕπιλογής6
*Στο 6o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 1 μεταξύ 3 μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DBA404Ηλεκτρονικό ΕμπόριοΥποχρεωτικό6
BUSN401Επιχειρησιακή ΣτρατηγικήΥποχρεωτικό6
DBA403Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής ΔικτύωσηςΥποχρεωτικό6
BUSN408Λήψη Επιχειρησιακών ΑποφάσεωνΕπιλογής6
DBA401Χρηματοδότηση ΕπιχειρηματικότηταςΕπιλογής6
BUSN411Πρακτική ΆσκησηΕπιλογής6
*Στο 7o εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν είτε το BUSN411 ή τα άλλα δύο μαθήματα επιλογής.

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
BUSN405Διαχείριση ProjectΥποχρεωτικό6
CS364Τεχνολογίες Εφαρμογών ΔιαδικτύουΥποχρεωτικό6
DBA406Διαχείριση Ψηφιακής ΚαινοτομίαςΥποχρεωτικό6
DISDB600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό6
ΑΙΤΗΣΗ