ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με πολλές επιλογές και ευκαιρίες. Διέπεται από μια σύγχρονη, μοντέρνα επιστημονική διάρθρωση με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα έτσι που να εξυπηρετείται ο φοιτητής στις σπουδές του και ταυτόχρονα να τυγχάνει άρτιας και ποιοτικής επιστημονικής κατάρτισης και να έχει την ευκαιρία συνδυασμού της φοίτησης με ψυχαγωγία.

Σκοπός Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική εξειδίκευση στην Ιστορία με στόχο την απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στην Ιστορία. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών και Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και άλλων παρεμφερών Τμημάτων και Σχολών. Στην Κατεύθυνση Ιστορίας του Πολιτισμού γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και αναγνωρισμένων Μουσικών Σχολών. Προσφέρει ευκαιρία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανέλιξης σε εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και άλλους επαγγελματίες αλλά και την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους για εξειδικευμένη κατάρτιση και απόκτηση πρόσθετων προσόντων. Επιδίωξη είναι μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος, της σημασίας και της διάχυσης του στο σύγχρονο κόσμο.

Βασικοί στόχοι

  • Η εξοικείωση με την παλαιότερη και την τρέχουσα βιβλιογραφία και η κριτική αντιμετώπιση τωνιστορικών κειμένων.
  • Η απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας και η αξιοποίηση της για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.
  • Η εξειδικευμένη κατάρτιση σε ειδικά ιστορικά θέματα με δυνατότητα παροχήςπραγματογνωμοσύνης με ανάλυση θεμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας με επισήμανση του ιστορικού υπόβαθρού τους.

Διάρκεια Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Τα δυο πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν έξι εξεταζόμενα μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη καθηγητή.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Πιστωτικές Μονάδες: Για την ολοκλήρωση της φοίτησης απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες, 60 μονάδες για 6 μαθήματα 10 πιστωτικών μονάδων και 30 μονάδες για την τελική διπλωματική εργασία (dissertation).

Διδασκαλία

Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρία σε κάθε εξάμηνο. Για κάθε μάθημα απαιτούνται 36 ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και προσφέρονται σε 12 εβδομάδες. Σε περιπτώσεις απουσίας τα μαθήματα συμπληρώνονται σε συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Μέρες Διδασκαλίας κάθε Σάββατο 9:30 – 12:30, 12:30 – 15:30 και 17:30 – 20:30 ή για όσους το επιθυμούν Σάββατο και Κυριακή (Σάββατο 09:30-12:30, 12:30-15:30 και Κυριακή 10:00-13:00)

Διαμονή

Για όσους επιλέγουν να παρακολουθούν τα μαθήματα Σάββατο και Κυριακή προσφέρεται διαμονή στο ξενώνα του Πανεπιστημίου σε κοινά δωμάτια ανά δύο άτομα (shared rooms) έτσι που το μάθημα να συνδυάζεται με ένα όμορφο διήμερο στην Πάφο.

Για ένα Σαββατοκύριακο όλοι οι φοιτητές θα ξεναγηθούν στην πόλη και τους ιστορικούς χώρους της Πάφου.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση στις ακόλουθες κατευθύνσεις.

  • Κατεύθυνση Γενικής Ιστορίας
  • Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
  • Κατεύθυνση Οικονομικής Ιστορίας
  • Κατεύθυνση Πολιτικής και Διπλωματικής Ιστορίας
  • Κατεύθυνση Ιστορίας του Πολιτισμού
  • Κατεύθυνση Ιστορίας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας
ΑΙΤΗΣΗ