MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευών είναι μοναδικό τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Ο τομέας των κατασκευών υπήρξε επί χρόνια η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας, και η ανάγκη για καταρτισμένους επιστήμονες είναι μεγάλη. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών προσφέρει σημαντικά οφέλη σε διευθυντικά στελέχη αρχικής βαθμίδας, σε μηχανικούς έργων και στο αντίστοιχο προσωπικό επίβλεψης, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες που απασχολούνται στους τομείς των κατασκευών και της ανάπτυξης γης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων, να βελτιώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν για ευκαιρίες ανέλιξης και για ηγετικές θέσεις στον κλάδο των κατασκευών. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην επιτυχημένη διαχείριση κατασκευαστικών έργων.

Ολοκληρώνοντας το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

  • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου, και προπαντός το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα κατασκευαστικά έργα από την άποψη του χρονικού προγραμματισμού, της διαχείρισης των κονδυλίων έργου, του ελέγχου και της διαχείρισης του ρίσκου, με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας, της διοίκησης και οργάνωσης των εμπλεκομένων στο έργο αλλά και της χρήσης των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών στις διάφορες φάσεις κατασκευής
  • Όλες τις θεωρητικές γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν, με επιτυχία, διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών
  • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στον κατασκευαστικό τομέα
  • Μια διεθνή αντίληψη της κατασκευαστικής βιομηχανίας που, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, διευρύνεται συνεχώς και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική

“Ο υπερπληθυσμός, η αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης διεθνώς, τα σύγχρονα υλικά και οι νέες τεχνολογίες δίνουν ξανά στον τομέα των κατασκευών κυρίαρχο ρόλο στις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης αποτελεί απόλυτο εργαλείο για όποιον θέλει να πρωταγωνιστήσει στο ανταγωνιστικό αλλά και αποδοτικό περιβάλλον των κατασκευών στο άμεσο μέλλον.”
Δημήτρης Αντωνίου Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Τεχνολογίας

Δομή Προγράμματος

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών προσεγγίζει ολιστικά τη μελέτη της Διαχείρισης Κατασκευών, μιας σπουδής που παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και τη διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών. Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών υιοθετεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, παρέχοντας άριστη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιμέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τομέα των Κατασκευαστικών Έργων.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών καλύπτουν όλες τις βασικές διαστάσεις της διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, όπως η ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο, η διαχείριση κινδύνου, ο προγραμματισμός και η κοστολόγηση κατασκευαστικών έργων, θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας στην ανάπτυξη γης και στην κατασκευή κτηρίων, η διαχείριση συμβολαίων και η νομοθεσία που αφορά στα κατασκευαστικά έργα.

Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών επίσης περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική διοίκηση κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς και το Εργαστήριο στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων, όπου οι φοιτητές επικεντρώνονται στην εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης ενός συγκεκριμένου έργου. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Ερευνητικό Σεμινάριο και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους στον τομέα των Κατασκευών, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει διαχρονικά πολύ υψηλή ζήτηση, έχει σημαντικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στη Διαχείριση Κατασκευών θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και στην ανάπτυξη Ακινήτων, όπως κατασκευαστικές εταιρείες, εργοληπτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, κ.ά. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις σε σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στη Διαχείριση Κατασκευών διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που εργάζονται και ζουν μακριά από την Πάφο. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στη Διαχείριση Κατασκευών είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο: 1

  
CONS501Construction Safety and Health6.0
CONS560Construction Project Management6.0
REAL539Sustainability and Environmental Issues
in Real Estate Development
6.0
  18.0

Εξάμηνο: 2

  
CONS510Project Risk Management6.0
CONS550Sustainable Construction6.0
CONS555Construction Management Workshop6.0
  18.0

Εξάμηνο: 3

  
CONS540Construction Law and Contract Management6.0
CONS570Construction Scheduling6.0
REAL580Real Estate Development6.0
  18.0

Εξάμηνο: 4

  
CONS530Construction Financial Management6.0
CONS590Construction Business Management6.0
DISS600Dissertation Seminar3.0
MDIS600Dissertation21.0
  36.0
  90.0
ΑΙΤΗΣΗ