Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Πάφο. Βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης στην τουριστική περιοχή της Πάφου ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη. Ως ένα νέο πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους οδηγήσει σε μια επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει στη ζωή τους.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου λειτουργεί με βάση τον σχετικό νόμο περί ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο έλαβε την Τελική Άδεια Λειτουργίας του από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. (Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης) και διατηρεί ως όραμά του αφενός την εδραίωση του κύρους του ως πρωτοπόρου Ιδρύματος στον τομέα της Διδασκαλίας και της έρευνας, και αφετέρου τη σημαντική συνεισφορά του στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Πάφου.

Τα όραμά μας:

Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική δράση

 

Η αποστολή μας:

  • Παροχή στους φοιτητές μας υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης
  • Δημιουργία και διάδοση γνώσης, μέσω της έρευνας
  • Συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας μας