MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Ακινήτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να επεκτείνουν τις σπουδές τους αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων.

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών υιοθετεί μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση παρέχοντας άριστη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιμέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τομέα των Ακινήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

  • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου και το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον τομέα των ακινήτων από τη σκοπιά του εκτιμητή, του συμβούλου ακινήτων, του επιχειρηματία ανάπτυξης γης και του επενδυτή ακινήτων
  • Όλα τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια, καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν με επιτυχία διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων
  • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη γης
  • Ολοκληρωμένη αντίληψη των διεθνών διαστάσεων της αγοράς ακινήτων, των οικονομικών κύκλων και των επιδράσεών τους στη λειτουργία των τοπικών αγορών

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate περιλαμβάνεται στην ελίτ των προγραμμάτων παγκοσμίως που έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό RICS (Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων) που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες και θεωρείται ο κορυφαίος επαγγελματικός σύλλογος στον τομέα των ακινήτων παγκοσμίως. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πιστοποίησης, οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στο Real Estate θα μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του RICS μόλις αποφοιτήσουν. Οι απόφοιτοι θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να εγγραφούν ως αδειούχοι κτηματομεσίτες, αφού όμως προηγουμένως έχουν αποκτήσει και την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επαγγελματική πιστοποίηση και στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) για να εγγραφούν ως εκτιμητές ακινήτων. Ανάλογα με το πρώτο πτυχίο του κάθε απόφοιτου και κατόπιν εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή ενδέχεται να επιτευχθεί επαγγελματική πιστοποίηση και από το ΕΤΕΚ στον κλάδο της Εκτίμησης Γης, μετά από παρακολούθηση κάποιων επιπλέον μαθημάτων από το πτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ο κλάδος του Real Estate έχει διαχρονικά υψηλή ζήτηση για άτομα με εξειδικευμένη εκπαίδευση στον κλάδο, προσφέρει καλές συνθήκες εργασίας, έχει σημαντικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate είναι το απαραίτητο προσόν για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στα Ακίνητα και εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να εργαστούν στο άμεσο μέλλον στον κλάδο των Ακινήτων. Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στο Real Estate έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων, όπως εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία και εταιρείες παροχής σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες εκτίμησης ακινήτων, οργανισμoύς χρηματοδότησης ακινήτων ή σχετικά τμήματα ακινήτων σε τράπεζες, κ.α. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις σε σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και το Τμήμα Πολεοδομίας.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στο Real Estate διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική (ανάλογα με την σύνθεση της τάξης) τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτά και σε υποψήφιους που εργάζονται.

Δομή του Mεταπτυχιακού στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Στα μαθήματα θεωρητικής και αναλυτικής φύσης συγκαταλέγονται η ‘Νομοθεσία Ακινήτων’, τα ‘Οικονομικά των Ακινήτων’, τα ‘Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά’, τα ‘Εργαλεία Ποσοτικής Ανάλυσης για Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων’, οι ‘Παγκόσμιες Αγορές Κεφαλαίων για Ακίνητα’, οι ‘Διεθνείς Επενδύσεις σε Ακίνητα’ και η ‘Ανάπτυξη Γης’.

Τα μαθήματα πρακτικής φύσης περιλαμβάνουν την ‘Θεωρία και Πρακτική της Εκτίμησης Ακινήτων’, το ‘Εργαστήριο Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων’, το ‘Εργαστήριο Ανάπτυξης Γης’ και τη ‘Διαχείριση Ακινήτων’.

Το Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων ολοκληρώνεται με το ‘Ερευνητικό Σεμινάριο’ και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της επιλογής τους, αλλά και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι 90 ECTS.

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στο Real Estate είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο: 1

  
REAL500Quantitative Tools for Real Estate Analysis3.0
REAL520Urban and Regional Economics3.0
REAL560Real Estate Marketing6.0
  12.0

Εξάμηνο: 2

  
REAL530International Real Estate Economics6.0
REAL550Theory and Practice of Real Estate Valuation I6.0
REAL555Theory and Practice of Real Estate Valuation II6.0
  18.0

Εξάμηνο: 3

  
DISS600Dissertation Seminar3.0
REAL539Sustainability and Environmental Issues in
Real Estate Development
6.0
REAL540Real Estate Law6.0
REAL545Real Estate Management6.0
REAL570Real Estate Investment: International and Domestic6.0
  27.0

Εξάμηνο: 4

  
MDIS600Dissertation21.0
REAL580Real Estate Development6.0
REAL590Real Estate Development Practice6.0
  33.0
  90.0
 
ΑΙΤΗΣΗ