MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο απο τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  (MBA in Tourism) του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια καθολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της τουριστικής επιστήμης και ευρύτερα του κρίσιμου τομέα του τουρισμού. Η κατάρτιση του μεταπτυχιακού προγράμματος προσφέρει με σύγχρονο τρόπο τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις για την κατανόηση του τουρισμού ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας και στη διαχείριση των τουριστικών προορισμών. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους διορθώνεται το πρόγραμμα σπουδών είναι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση των τουριστικών οργανισμών, αξιοποιώντας την καινοτομία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι φοιτητές αποκτούν έτσι τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Πρόγραμμα ενδεικτικά ενδείκνυται για όσους ενδιαφέρονται για επαγγελματική ενασχόληση στους παρακάτω τομείς.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορεί να ασχολούνται ως:

 • στελέχη-μάνατζερ επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας όπως ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, Tour Operator, Αεροπορικές Εταιρείες, Κρουαζιέρα, Destination Management Organization,
 • ερευνητές – αναλυτές και στελέχη σε υπηρεσίες τουρισμού διεθνώς,
 • στελέχη-μάνατζερ διοίκησης ευρύτερα για επιχειρήσεις και πέραν του τουριστικού κλάδου,
 • ως επιστήμονες και ειδικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες σε θέματα τουριστικής, πολιτικής και ανάπτυξης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
 • ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού καθώς και συνέχιση σε διδακτορικό επίπεδο.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική/ αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο κ.λπ.).
 • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία να πιστοποιείται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τη σχετική επάρκεια, ή άλλη δοκιμασία, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση του φοιτητή σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και στη διπλωματική του εργασία.
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται συνοπτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΕίδος ECTS
DMBA550Χρηματοοικονομική και Διοικητική ΛογιστικήΥποχρεωτικό7,5
DMBA560Διοικητική Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακή ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7,5
DMBA580Ηγεσία και Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7,5
DMBA620Επιχειρησιακή Ποσοτική ΑνάλυσηΥποχρεωτικό7,5

 

Β’ Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΕίδος ECTS
DTOUR520Tour Operating ΜάνατζμεντΥποχρεωτικό8,5
DTOUR530Μάνατζμεντ και Ανάπτυξη Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό8,5
DTOUR550Οικονομικά του Τουρισμού και της ΦιλοξενίαςΥποχρεωτικό7,5
DTOUR570Στρατηγική Διαχείριση Προορισμών Επιλογής5,5
DTOUR590Τουριστική Πολιτική και ΣχεδιασμόςΕπιλογής5,5

 

Γ’ Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΕίδος ECTS
DTOUR500Διπλωματική εργασίαΥποχρεωτικό30

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις, ως ακολούθως: έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών έκαστη με τον καθηγητή σύμβουλό κάθε μαθήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει και να αξιολογεί τους φοιτητές. Οι εν λόγω συναντήσεις αποσκοπούν πρωτίστως στη γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών καθώς και στην επεξεργασία, εμβάθυνση και ανάπτυξη όλων όσων οι φοιτητές μελετούν. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας. Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εργασίες που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αντιστοιχούν στο 30% της τελικής βαθμολογίας ενώ η τελική εξέταση στο 70%. Προκειμένου ο φοιτητής να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει, τόσο στην γραπτή εργασία όσο και στην τελική εξέταση, τουλάχιστον 50/100. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους εργασία (MBA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 12 μήνες εφόσον αρχίσουν την μεταπτυχιακή εργασία κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να παραταθεί μετά τη θερινή περίοδο για ένα ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ECTS παραμένει 90.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος ΜΒΑ στις ανάγκες της αγοράς και στο εκάστοτε επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Πολιτική Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΑΙΤΗΣΗ