ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Επισκόπηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα συμβουλευτικής με στόχο την επαγγελματική εξειδίκευση και κατάρτιση. Οι εφαρμογές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σήμερα εστιάζονται στην προώθηση ενός καλύτερου και πιο ποιοτικού τρόπου ζωής και την υποστήριξη ατόμων που θέλουν να επιλύσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους, να διαχειριστούν επιτυχώς καταστάσεις κρίσης και να αγωνιστούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία επιδιώκει να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία που θα πληροί τα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Το πρόγραμμα αποβλέπει ειδικότερα στα ακόλουθα:

  • Στη διεύρυνση και εμπέδωση ερευνητικά θεμελιωμένης γνώσης που αφορά στην ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση και στη διασύνδεσή της με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη συμβουλευτική διαδικασία κατά πλαίσιο.
  • Στη διεύρυνση της ερευνητικής εμπειρίας και το σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και παρέμβασης στη συμβουλευτική διαδικασία.
  • Στην εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών συνειδητοποίηση των πολιτισμικών, δεοντολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στη συμβουλευτική πρακτική και έρευνα.
  • Στην απόκτηση συμβουλευτικών δεξιοτήτων εξειδικευμένων ως προς το πλαίσιο εφαρμογής τους.
  • Στην απόκτηση δεξιοτήτων διάγνωσης διαταραχών της συμπεριφοράς και τη μάθηση τεχνικών παρέμβασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίζουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης τους.
  • Επιλέξουν τις κατάλληλες και πολιτισμικά ευαίσθητες τεχνικές που βασίζονται στην έρευνα για την προσέγγιση του προβλήματος του πελάτη τους.
  • Εντοπίσουν και να διερευνήσουν, με μεθοδολογικά έγκυρο τρόπο, θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Δομή Προγράμματος, Διάρκεια και Γλώσσα

Η δομή του Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που αφορούν στην ερευνητική μεθοδολογία, τη στατιστική και τις διαγνωστικές μεθόδους. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που αφορούν στις μη φυσιολογικές συμπεριφορές και τις διαγνώσεις που σχετίζονται με όλα τα εξελικτικά στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης (βρεφική ηλικία μέχρι και υπερήλικες). Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει τα μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τη συμβουλευτική διαδικασία, όπως η δεοντολογία, η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, η συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, η συμβουλευτική σε θέματα υγείας, καθώς και η συμβουλευτική με ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται περαιτέρω με ένα μάθημα στην πολυπολιτισμική συμβουλευτική. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κριτική αξιολόγηση και την εφαρμογή των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων (μοντέλων), καθώς και στη σχέση τους με τη συμβουλευτική διαδικασία.

Το μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ένα τριετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που αποτελείται από ακαδημαϊκά μαθήματα, εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) και έρευνα (διατριβή). Τα τρία έτη περιλαμβάνουν 14 ακαδημαϊκά μαθήματα, τέσσερις φάσεις προετοιμασίας και συμπλήρωσης της διατριβής και δύο μαθήματα πρακτικής, όπου οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 1000 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική. Απαιτείται επίσης επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές αναμένεται να ολοκληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστο 1000 ωρών σε διάφορα πλαίσια πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο έτος των σπουδών τους. Αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνουν διάφορους τομείς (χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς), όπως το συμβουλευτικό κέντρο του πανεπιστημίου, μη-ψυχιατρικά νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα απεξάρτησης και κοινοτικά συμβουλευτικά κέντρα. Η εποπτεία των 1000 ωρών θα γίνεται από αδειούχους επαγγελματίες στον τομέα αυτό, με πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας και εποπτείας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν σε πληθώρα πλαισίων, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν. Μπορούν, για παράδειγμα, να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με δικό τους γραφείο παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, αξιολογήσεων, και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες και οργανώσεις. Επίσης, ένας απόφοιτος μπορεί να εργασθεί σε κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

ΑΙΤΗΣΗ