Πτυχιο Πολιτικου Μηχανικου

Περιγραφή Προγράμματος

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής ποικίλων έργων, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και σημαντικά εχέγγυα για να λειτουργήσουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Δρόμοι, φράγματα, σήραγγες, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, κτίρια, κατοικίες, λιμάνια, λιμενοβραχίονες, εξέδρες πετρελαίου, συστήματα ύδρευσης και λυμάτων είναι όλα δημιουργήματα πολιτικού μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού έχει σχεδιαστεί για να παράγει αποφοίτους που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, οικοδομώντας το μέλλον τους σε στέρεες βάσεις. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικούπροσφέρει στους φοιτητές τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες ώστε, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο επάγγελμα ή να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού παρέχει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Πολιτικής Μηχανικής που επικεντρώνονται στη θεμελιώδη θεωρία, το σχεδιασμό, την μελέτη και την κατασκευή. Τα υποχρεωτικά αυτά μαθήματα, μαζί με άλλα κατάλληλα μαθήματα επιλογής, επιτρέπουν στον φοιτητή να εστιάζει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις έργων πολιτικού μηχανικού. Δύο κατευθύνσεις θα προσφέρονται αρχικά, εκείνες στη Δομική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αργότερα θα προστεθούν αντίστοιχες κατευθύνσεις στη Γεωτεχνική Μηχανική, στην Υδραυλική, στην Ακτομηχανική και στη Συγκοινωνιολογία. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν έργα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η κοινωνία, η πολιτική, η ηθική, η υγεία, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα, καθώς και να εξοικειωθούν με τις διάφορες πτυχές της επαγγελματικής πρακτικής.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού είναι πολύ απαιτητικό, ανταγωνιστικό και ταχύτατα εξελισσόμενο, ενώ συνάμα προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες εργοδότησης και υψηλές απολαβές. Οι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να εργοδοτηθούν και να κάνουν καριέρα σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε δημόσιους ή ημικρατικούς οργανισμούς ή να ιδρύσουν τη δική τους εταιρεία.

Κριτήρια Εισαγωγής:

Απολυτήριο Λυκείου, ικανοποιητικοί βαθμοί σε Μαθηματικά και Φυσική, συνέντευξη.

Διάρκεια Σπουδών:

4 έτη (8 εξάμηνα), πλήρους απασχόλησης, 240 ECTS.

Πτυχίο:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.

Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική και Αγγλική.


“Βασισμένος στην πολύχρονη εμπειρία μου στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της μηχανικής επιστήμης, σήμερα είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι, αν η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην κατασκευαστική βιομηχανία έχει κριθεί ως απαραίτητη, η χρήση τους στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης των μελλοντικών επιστημόνων μηχανικών θα έλεγα ότι καταδεικνύεται επιτακτική και αναντικατάστατη.”
Δρ Ιωάννης Μπέλλος – Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

Δομή Προγράμματος

Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από 33 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 5 Μαθήματα Επιλογής, Πρακτική Άσκηση και Διπλωματική Εργασία.

Η Δομή των Μαθημάτων είναι ως εξής

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Έτος: 1 Εξάμηνο: 1

  
CS 233Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία6.0
CS 112Προγραμματισμός I6.0
ARCH SV101Τεχνικό Σχέδιο6.0
ENGR 100Επαγγελματική Μηχανική3.0
ENGR 120Φυσική για Μηχανικούς6.0
ENGR 150Τεχνική Ορολογία – Τεχνικές Αναφορές3.0
  30.0

Έτος: 1 Εξάμηνο: 2

  
MATH 120Μαθηματικά I6.0
ARCH BT102Οικοδομική-Τεχνολογία Κτηρίων I6.0
ENGR 130Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας3.0
ENGR 140Σχεδιασμός με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή6.0
CE 100Αντοχή Υλικών3.0
GENE 110Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής *6.0
  30.0

Έτος: 2 Εξάμηνο: 3

  
MATH 220Μαθηματικά II6.0
CS 363Προγραμματισμός II6.0
ENGR 220Μηχανική των Ρευστών6.0
CE 200Τοπογραφία6.0
CE 210Δομική Ανάλυση I6.0
  30.0

Έτος: 2 Εξάμηνο: 4

  
STAT 103Πιθανότητες και Στατιστική6.0
CE 220Δομική Ανάλυση II6.0
CE 230Τεχνική Γεωλογία6.0
CE 240Δομικά Υλικά6.0
GENE 200Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής *6.0
  30.0

Έτος: 3 Εξάμηνο: 5

  
CE 300Οδοποιία6.0
CE 310Εδαφομηχανική6.0
CE 320Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος I6.0
CE 350Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών6.0
CE 380Υδραυλική6.0
   

Έτος: 3 Εξάμηνο: 6

  
CE 330Εδαφομηχανική6.0
CE 340Συγκοινωνιολογία6.0
CE 360Μεταλλικές Κατασκευές I6.0
CE 370Αντισεισμική Τεχνολογία6.0
CE 390Υδρολογία6.0
  30.0

Έτος: 4 Εξάμηνο: 7

 

  
CE 410Μηχανική Περιβάλλοντος6.0
 Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **6.0
 Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **6.0
 Μάθημα Εξειδικευμένης Επιλογής **6.0
GENE 400
ENGR 420
Πρακτική Άσκηση ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ***6.0
  30.0

Έτος: 4 Εξάμηνο: 8

  
CE 400Διπλωματική Εργασία21.0
ENGR 400Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων6.0
ENGR 410Κατασκευαστικό Δίκαιο και Επαγγελματική Πρακτική3.0
  30.0
  240.0

* Μπορεί να επιλεγεί ένα μάθημα γενικής παιδείας των 3 ECTS ή 6 ECTS αντίστοιχα

** Μπορούν να επιλεγούν τρία (3) μαθήματα εξειδίκευσης από την κατάλληλη κατηγορία

*** Μπορεί να επιλεγεί η πρακτική άσκηση ή ένα μάθημα γενικής παιδείας των 6 ECTS

Μαθήματα Εξειδικευμένης Επιλογής

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
 

Δομική Μηχανική **

 
CE 420Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος II6.0
CE 430Δομική Ανάλυση III6.0
CE 440Μεταλλικές Κατασκευές II6.0
CE 450Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων6.0
CE 460Εκτίμηση Ζημιών και Επισκευές Κτηρίων6.0
CE 470Παράκτια και Υπεράκτια Μηχανική6.0
 

Περιβαλλοντική Μηχανική **

 
CE 480Περιβαλλοντική Αειφορία6.0
CE 485Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων6.0
CE 490Διαχείριση Υδατικών Πόρων6.0
CE 495Δίκτυα Ύδρευσης6.0
CE 470Παράκτια και Υπεράκτια Μηχανική6.0
 
ΑΙΤΗΣΗ