Πτυχιο στις Διεθνεις Σχεσεις και Ασφαλεια

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, και αφετέρου μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της ηθικής. Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων στη αποτροπή συγκρούσεων, στη επιβολή και τη διατήρηση της ειρήνης. Τέλος, το Πρόγραμμα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον 14/20 ή International Baccalaureate Diploma με βαθμό τουλάχιστον 26. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος κάθε υποψήφιου εξετάζεται σε ατομική βάση.

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή του First Certificate in English με βαθμό C ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας. Το 30% του τελικού βαθμού των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ το 70% αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, οι φοιτητές χρειάζεται να εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό (δηλαδή τουλάχιστον 50%) τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όσο και στην τελική εξέταση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
  • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
  • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
  • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Η προσαρμογή του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.

Πολιτική Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια του Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια είναι 4 έτη.

Δομή

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια ανά εξάμηνο είναι τα εξής:

ΚωδικόςΤίτλος μαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS

Ετος: 1 Εξάμηνο: 1

   
IRS111Εισαγωγή στις Διεθνείς ΣχέσειςΥποχρεωτικό6
IRS112Διπλωματική Ιστορία, 1815-1945Υποχρεωτικό6
IRS113Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς ΣχέσειςΥποχρεωτικό6
NOM160Πολιτική ΕπιστήμηΥποχρεωτικό6
ΝΟΜ158Πολιτική ΟικονομίαΥποχρεωτικό6
   30

Ετος: 1 Εξάμηνο: 2

   
IRS121Θεωρίες Διεθνών ΣχέσεωνΥποχρεωτικό6
IRS122Σπουδές Ασφάλειας: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονα και Αναδυόμενα ΖητήματαΥποχρεωτικό6
IRS123Ο Κόσμος μετά το 1945Υποχρεωτικό6
IRS124Εισαγωγή στη Σύγχρονη ΔιπλωματίαΥποχρεωτικό6
ECON205ΜακροοικονομίαΥποχρεωτικό6
   30

Ετος: 2 Εξάμηνο: 3

   
ISR131Γεωπολιτική και Γεωοικονομία στην Ανατολική ΜεσόγειοΥποχρεωτικό6
IRS132Διπλωματία της ΑσφάλειαςΥποχρεωτικό6
IRS133Διεθνής Πολιτική ΟικονομίαΥποχρεωτικό6
IRS134Η ΕΕ ως Διεθνής ΔρώνταςΥποχρεωτικό6
NOM129Δημόσιο Διεθνές ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
   30

Ετος: 2 Εξάμηνο: 4

   
IRS141Οικονομική ΔιπλωματίαΥποχρεωτικό6
IRS142Στρατηγικές ΣπουδέςΥποχρεωτικό6
IRS143Πολιτική Οικονομία της Εθνικής ΑσφάλειαςΥποχρεωτικό6
IRS144Τρομοκρατία, Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
NOM380Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό6
   30

Ετος: 3 Εξάμηνο: 5

   
IRS151Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS152Ανάλυση Κινδύνων και Τεχνικές Προβλέψεων στη Λήψη ΑποφάσεωνΥποχρεωτικό6
IRS153Διευθέτηση ΔιενέξεωνΥποχρεωτικό6
IRS154Διεθνείς ΟργανισμοίΥποχρεωτικό6
PSYC308Πολιτική ΨυχολογίαΕπιλογής6
IRS155Εξωτερική Πολιτική στον 21ο ΑιώναΕπιλογής6
   30

Ετος: 3 Εξάμηνο: 6

   
IRS161Η Κίνα ως Παγκόσμιος ΔρώνταςΥποχρεωτικό6
IRS162Ενέργεια, Ασφάλεια και Εξωτερική ΠολιτικήΥποχρεωτικό6
IRS163Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS164Ευρωπαϊκή Πολιτική ΓειτονίαςΥποχρεωτικό6
IRS165Ανάλυση Εξωτερικής ΠολιτικήςΕπιλογής6
IRS166Οικοδόμηση ΕιρήνηςΕπιλογής6
   30

Ετος: 4 Εξάμηνο: 7

   
IRS171Πολιτική Οικονομία της ΕνέργειαςΥποχρεωτικό6
IRS172Ευρωπαϊκή Άμυνα και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS173Διαχείριση ΚινδύνωνΥποχρεωτικό6
IRS174Ασφάλεια στην Ανατολική ΜεσόγειοΥποχρεωτικό6
IRS175Διεθνής Αναπτυξιακή ΣυνεργασίαΕπιλογής6
IRS176Πρακτική ΔιπλωματίαΕπιλογής6
IRS177Ανθρώπινη ΑσφάλειαΕπιλογής6
   30

Ετος: 4 Εξάμηνο: 8

   
IRS181Πυρηνικά Όπλα και Διεθνής ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS182Παγκόσμια Διακυβέρνηση και ΑσφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS183Ασφάλεια στη Μέση ΑνατολήΥποχρεωτικό6
IRS184ΚυβερνοασφάλειαΥποχρεωτικό6
IRS185Μετανάστευση, Διεθνείς Σχέσεις και ΑσφάλειαΕπιλογής6
BUSN405Διαχείριση ΈργουΕπιλογής6
IRS186Πρακτική ΆσκησηΕπιλογής6
   30
   240
 
ΑΙΤΗΣΗ