ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (DMPA):

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) απευθύνεται σε για ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, είναι ένα Πρόγραμμα που προσφέρει στους δημόσιους λειτουργούς τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί, αφενός να ανταποκρίνονται στις μεταβολές που απαιτεί η λειτουργία της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και αφετέρου να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Η βασική φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Δημόσιας Διοίκησης, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθάει τους σπουδαστές να διευρύνουν τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής.

Είναι γνωστό ότι τα Προγράμματα σπουδών που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ.), θεσμικά και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, ο πυρήνας του παρόντος Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και της απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον Δημόσιο Τομέα και την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Για την επιτυχή περάτωση του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα και να συγγράψουν μία διπλωματική εργασία.
Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε τέσσερα εξάμηνα, δύο μαθήματα ανά εξάμηνο.

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) εμπλουτίζει τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των σπουδαστών και ενδυναμώνει τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν μια καριέρα στη δημόσια διοίκηση και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας τέτοιας σταδιοδρομίας. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία στο Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται μία ιδιαίτερη φροντίδα στον φοιτητή και αναπτύσσεται μια στενότερη σχέση μεταξύ αυτού και του επιβλέποντος καθηγητή/εμπειρογνώμονος, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μελλοντική συνεργασία.

Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Επαγγελματικές Προοπτικές

“Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στο Νεάπολις προσφέρει Σύγχρονη Γνώση, Εστιασμένη στη Δημόσια Διοίκηση, από καταξιωμένους καθηγητές με πολύχρονη ακαδημαϊκή πορεία στο εξωτερικό. Ο επαγγελματισμός μαζί με την ανθρώπινη προσέγγιση παρέχουν τα εφόδια για αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα και είναι πραγματικά προνόμιο το γεγονός ότι γίνεται στην Πάφο.”
Δρ Νίκος Παναγίδης – Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Διάρκεια Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.


 

Κατευθύνσεις

Γενική Διοίκηση

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA), μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Γενική Διοίκηση’’:

  • Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
  • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση απευθύνεται σε Λειτουργούς του στενού Δημόσιου Τομέα, των Ημικρατικών Οργανισμών, των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Γενικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που επιβάλλουν οι κρατούσες συνθήκες.

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και διδάσκεται από Κύπριους και ξένους ελληνόφωνους καθηγητές.

Το Πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, ασφάλεια, θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν διαρκώς αυξανόμενες (και σύνθετες) ευθύνες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA).

  • Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας
  • Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων

Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους.

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και καλύπτει πεδία που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων καθώς και θέματα που άπτονται της υγείας, του περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον Εκπαιδευτικό Τομέα.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’’:

  • Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας
  • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
  • Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας, Στελέχη Εταιρειών από τον χώρο της Υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών, ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Το Πρόγραμμα παρέχει σπουδές υψηλής ποιότητας και καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία που αφορούν τον τομέα της Υγείας, όπως η λειτουργικότητα και διοίκηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συγγενείς δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της σχέσης της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και ορισμένων Δημόσιων Πολιτικών.

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

  
MPA500Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση7.5
MPA510Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα7.5

Εξάμηνο : 2

  
MPA520Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Δημόσιο Τομέα7.5
MPA530Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα7.5

Εξάμηνο : 3

  
MPA540Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα7.5
MPA550Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα7.5

Semester: 4

  
ΜΡΑ570Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση & Εφαρμογή7.5
MRA560Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα7.5
MRA600Διπλωματική Εργασία30.0
  90.0

Επιλεγόμενα *:

  
ΜΡΑ601Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας7.5
MRA604Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα7.5
MRA602Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας7.5
MRA603Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας7.5
MRA605Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας7.5
MRA606Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων7.5
* Δυνατότητα αντικατάστασης 2 υποχρεωτικών μαθημάτων με 2 μαθήματα επιλογής
 
ΑΙΤΗΣΗ