ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρώτο πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο με ακαδημαϊκή εγκυρότητα και σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση.

Σπούδασε χωρίς να αλλάξεις τους δικούς σου ρυθμούς

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών

Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών με σπουδαστές που προέρχονται τόσο από την Κύπρο και την Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα αποτελεί σταθμό για την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης. Η πολύ επιτυχής λειτουργία του Προγράμματος οφείλεται στο έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό με υψηλού επιπέδου επιστημονικές προδιαγραφές και διεθνή αναγνώριση. Μπορούν να το παρακολουθήσουν κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι, διδάσκαλοι, καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Κύριοι στόχοι του Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών

 • Η κατάρτιση των φοιτητών, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην επιστημονική έρευνα ή στα καθήκοντά τους, διακονώντας την Εκκλησία στο αξιόλογο έργο που επιτελεί στην κοινωνία.
 • Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής παιδείας σε θεολόγους, πνευματικούς ανθρώπους και επιστήμονες ανθρωπιστικών σπουδών, που θέλουν να εμβαθύνουν σε θεολογικά θέματα και να αποκτήσουν κατάρτιση που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική και προσωπική τους δημιουργική πορεία.

Κάντε κλικ εδώ να κατεβάσετε το Φυλλάδιο του Μεταπτυχιακού των Θεολογικών Σπουδών

 

Δομή του Μεταπτυχιακού των Θεολογικών Σπουδών

 1. Εκκλησιαστική Ιστορία
  Μεταπτυχιακού των Θεολογικών Σπουδών
  Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τον τομέα της γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, με ειδική αναφορά στην ιστορία των Πατριαρχείων και των λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και εμβαθύνει ιδιαίτερα στον τομέα της Ιστορίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων.
 2. Ποιμαντική Θεολογία και Κανονικό Δίκαιο
  Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να παράσχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με την οργάνωση και άσκηση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας και αφετέρου να εξετάσει τις Κανονικές Πηγές που αναδύθηκαν συνοδικά κατά την πρώτη χιλιετία, µε ιδιαίτερη έμφαση στη θεολογία, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στη ζωή της Εκκλησίας, καθώς και στη σχέση τους με την ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας.
 3. Παιδαγωγική και Χριστιανική Παιδαγωγική
  Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί να παρουσιάσει αφενός τις βασικές αρχές που διέπουν το πολυδιάστατο φαινόμενο της αγωγής και μάθησης και αφετέρου τις παιδαγωγικές απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας σε συνάρτηση με τις απόψεις των σύγχρονων Χριστιανοπαιδαγωγών.
 4. Πατερική – Συστηματική Θεολογία
  Το γνωστικό πεδίο καλύπτει τις βασικές πτυχές της Θεολογικής Διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας και ειδικότερα της Δογματικής και Ηθικής Διδασκαλίας τους σε συγκριτική αντιπαράθεση με τις σχετικές Διδασκαλίες των άλλων Εκκλησιών και Ομολογιών, καθώς και την εξαιρετική συμβολή των Πατέρων της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του γενικότερου φιλοσοφικού στοχασμού.
 5. Βιβλική Θεολογία
  Το γνωστικό πεδίο επιχειρεί την εισαγωγή των σπουδαστών στις βιβλικές σπουδές και πιο συγκεκριμένα στην κριτική προσέγγιση των βιβλικών κειμένων, τη βιβλική ερμηνευτική και τη θεολογική ανάλυση των κυριότερων όρων, εννοιών και περικοπών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
 6. Θέματα Ποιμαντικής Πρακτικής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
  Το γνωστικό πεδίο αφενός παρουσιάζει τις πρακτικές εφαρμογές της Ποιμαντικής Επιστήμης που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της καθημερινής διακονίας της Εκκλησίας και αφετέρου εξετάζει βασικά και επίκαιρα ζητήματα Εκκλησιαστικής Διοίκησης τόσο στο επίπεδο της Μητροπόλεως όσο και στο επίπεδο της Ενορίας.
 7. Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής Τέχνης
  Το γνωστικό πεδίο αποσκοπεί αφενός να παρουσιάσει την ιστορία και τη θεολογική αξία της Ορθοδόξου Χριστιανικής Λατρείας από την πρωτοχριστιανική εποχή μέχρι και τη διαμόρφωση των διάφορων λειτουργικών τύπων, και αφετέρου να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της βυζαντινής τέχνης (αγιογραφίας και μουσικής) για τη χριστιανική λατρεία, προβάλλοντας τη στενή και λειτουργική σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους και παρέχοντας τη δυνατότητα βασικών γνώσεων της βυζαντινής Μουσικολογίας.
 8. Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος
  Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει αφενός τους διμερείς και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις λοιπές Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες και αφετέρου το διαθρησκειακό διάλογο της Ορθοδοξίας με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.
 9. Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής
  Το γνωστικό πεδίο παρουσιάζει τις βασικές μεθοδολογικές αρχές που είναι αναγκαίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας στον κλάδο της Θεολογικής Επιστήμης.
 10. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή
  Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος οι σπουδαστές σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, ετοιμάζουν τη συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας

Σεμινάρια:

Παράλληλα με τα εντατικά μαθήματα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ενισχυτικά Σεμινάρια ως εξής:

 • Τόποι Λατρείας και Δρόμοι του Μοναχισμού (τομέας θρησκευτικού τουρισμού).
 • Μορφές Πρακτικής της Ορθοδόξου Λατρείας και Ποιμαντικής Πράξης στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας.
 • Μεθοδολογία έρευνας με τη χρήση Η/Υ για τον σχεδιασμό και τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού στις Θεολογικές Σπουδές μπορούν να αξιοποιήσουν το δίπλωμά τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο ποιμαντικό, κοινωνικό και ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική δημοσιογραφία, ή να υπηρετήσουν άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσφέροντας τις γνώσεις τους στις Γραμματείες Μητροπόλεων, στις Διευθύνσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, σε χριστιανικούς αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού.

Κριτήρια Εγγραφής

 • Πτυχίο Θεολογικών Τμημάτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Συνέντευξη.

Διάρκεια Σπουδών:  Τρία (3) εξάμηνα

Το ανωτέρω πρόγραµµα λειτουργεί µε την ευλογία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

  
THEO 530Εκκλησιαστική Ιστορία7.5
THEO 561Ποιμαντική Θεολογία και Κανονικό Δίκαιο7.5
THEO 550Παιδαγωγική και Χριστιανική Παιδαγωγική7.5
THEO 521Πατερική – Συστηματική Θεολογία7.5

Εξάμηνο : 2

  
THEO 511Βιβλική Θεολογία7.5
THEO 581Θέματα Ποιμαντικής Πρακτικής και Εκκλησιαστικής
Διοίκησης
7.5
THEO 571Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και της Βυζαντινής
Τέχνης
7.5
THEO 541Διαχριστιανικός και Διαθρησκειακός Διάλογος7.5

Εξάμηνο : 3

  
THEO 501Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας και
Συγγραφής
5
THEO 590Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή25
  90.0
ΑΙΤΗΣΗ