Πτυχιο στην Ψυχολογια

 • Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος;
 • Σας έτυχε ποτέ να μην μπορείτε να θυμηθείτε μια λέξη την οποία γνωρίζετε πολύ καλά;
 • Ορισμένα τραγούδια σάς προκαλούν μελαγχολία ενώ άλλα ευφορία;
 • Σας έχει ταξιδέψει μια μυρωδιά σε ένα γεγονός ή ένα μέρος που έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν;

Οι ψυχολόγοι μελετούν, μεταξύ άλλων, φαινόμενα όπως τα πιο πάνω. Όμως, το αντικείμενο μελέτης τους διευρύνεται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης, καθώς και στους παράγοντες που τη διέπουν.

Στο 4-ετές ταξίδι των σπουδών σας στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα έχετε την ευκαιρία να στοχαστείτε, να συζητήσετε και να απαντήσετε ερωτήματα όπως τα παραπάνω.

Στόχος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τόσο τα άτομα όσο και τις ομάδες, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη συμπεριφορά, τη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης και τα συναισθήματα.

Το Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ούτως ώστε να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες:

 • να κατανοήσουν τις γνωστικές και τις συναισθηματικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά
 • να κατανοήσουν εις βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας
 • να μάθουν τις τεχνικές μέσω των οποίων αξιολογείται και τροποποιείται η συμπεριφορά
 • να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ώστε να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς
 • να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να δίνουν επιστημονικές εξηγήσεις και να αποκτήσουν περαιτέρω ικανότητες όπως ο ακαδημαϊκός τρόπος γραφής.
 • να μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν ώστε να επιτύχουν υψηλούς επαγγελματικούς στόχους.

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Επίσης, διερευνά το πώς η συμπεριφορά και η σκέψη συνδέονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά προσανατολισμένες.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

 • την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας,
 • την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών,
 • την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

Γιατί να σπουδάσετε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου;

Στην καρδιά της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι ένα ίδρυμα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Καταρχήν, η εκπαίδευση στο ΠΝΠ, η οποία στηρίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης.

Φυσικά, το ΠΝΠ διαθέτει όλα όσα θα ανέμενες από ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο (και ορισμένα τα οποία ίσως σε εκπλήξουν):

 • Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες
 • Προσωπικό (ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, συμβουλευτικοί ψυχολόγοι και υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών) που σε στηρίζει στις σπουδές σου
 • Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Φοιτητική ζωή που ανταγωνίζεται οποιοδήποτε πανεπιστήμιο

Δίνουμε αξία στην έρευνα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του να είσαι φοιτητής/τρια στο ΠΝΠ είναι η μοναδική ευκαιρία που σου παρέχεται να αποκτήσεις εμπειρίες στα εργαστήρια έρευνας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι δραστηριότητες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της έρευνας που διεξάγεται και τις τρέχουσες ανάγκες του εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εργάζονται μαζί με κάποιο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα. Η ποικιλία των μαθημάτων, τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν στους/στις φοιτητες/τριες του Προγράμματος Ψυχολογίας ολοκληρωμένη προετοιμασία για την ένταξή τους στον κόσμο της εργασίας και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Γιατί το Πτυχίο στην Ψυχολογία του ΠΝΠ είναι το καλύτερο για σένα

Ψάχνουμε για υποψήφιους για τους οποίους το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Προγράμματος αποτελεί πρόκληση, έχουν δίψα για μάθηση και έχουν την επιθυμία να συνεισφέρουν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον μάθησης που στηρίζεται στην ενεργή εμπλοκή των φοιτητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια άτυπη συνάντηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε αν αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει τους κύριους τομείς της Ψυχολογίας και η δομή του περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε μέρη:

 • Μαθήματα Κορμού
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική Εργασία (προαιρετική)
 • Πρακτική Άσκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα αποκτήσουν εις βάθος γνώση σε μια πληθώρα θεμάτων στην Ψυχολογία. Θα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις προς όφελος επιμέρους ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για να εργασθούν σε διάφορα επαγγελματικά πλαίσια, όπως η συμβουλευτική ή οι κοινωνικές υπηρεσίες, να εργασθούν με άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και να παρέχουν συμβουλές σε πρακτικά ζητήματα, όπως σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Κορμού Επιπέδου Ι (εισαγωγής) και Επιπέδου ΙΙ (εμβάθυνσης) στους κύριους τομείς της Ψυχολογίας όπως η Γνωστική, Εξελικτική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα σε Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Ψυχοφαρμακολογία Ενηλίκων, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική.

Ο σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να διασφαλίσουν ότι κάθε απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας αποκτά επιστημονική γνώση και δεξιότητες σε τομείς πέραν του επιλεγμένου τομέα σπουδής του, που αρμόζουν σε έναν απόφοιτο πανεπιστημίου (δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακαδημαϊκό στυλ γραψίματος, ξένες γλώσσες, κλπ).

Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν έναν απαραίτητο αριθμό από μαθήματα Επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Ψυχολογία, Δικανική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία, Αρχές Marketing κλπ) που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας και άλλα προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου των σπουδών τους.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήρια εισδοχής

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα της Ψυχολογίας πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο, και πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Μετά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει μια εις βάθος κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και θεωριών της Ψυχολογίας πάνω στο ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, θα έχουν μια σφαιρική εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία θα ενισχύσει τις μελλοντικές προοπτικές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ένα πτυχίο στην Ψυχολογία προσφέρει πολλές επαγγελματικές προοπτικές. Αρχικά, το Πτυχίο Ψυχολογίας παρέχει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για το ξεκίνημα μιας σταδιοδρομίας σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς: τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την έρευνα και ανάλυση αγοράς, την επικοινωνία, τους τομείς προαγωγής υγείας, καθώς και σε θέσεις συμβούλων σε θέματα διαχείρισης.

Για να εργαστείς ως επαγγελματίας Ψυχολόγος χρειάζεται να συνεχίσεις σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών σε εξειδικευμένους τομείς, όπως το MSc στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μεταπτυχιακές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σπουδές στην Ψυχολογία που προσφέρονται από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές/τριες χρειάζεται να ανταποκριθούν σε όλες στις απαιτήσεις του Πτυχίου στην Ψυχολογία . Όλοι οι φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας πρέπει να συμπληρώσουν το ακόλουθο σύνολο μαθημάτων σε 8 εξάμηνα.

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Έτος: 1 Εξάμηνο : 1

  
ΨΥΧ100Εισαγωγή στην Ψυχολογία6
ΨΥΧ101Εξελικτική Ψυχολογία I6
ΨΥΧ104Εκπαιδευτική Ψυχολογία6
ΠΕΠΣ101Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ξένη Γλώσσα I (ΓΠ)3
ΠΕΠΣ101Πληροφορική (ΓΠ)3
ΓΕΕΔ104Κοινωνιολογία & Ανθρωπολογία (ΓΠ)6
  30

Έτος: 1 Εξάμηνο : 2

  
ΨΥΧ102Κοινωνική Ψυχολογία Ι6
ΨΥΧ203Θεωρίες Προσωπικότητας6
ΨΥΧ109Σχολική Ψυχολογία6
BUSN200Αρχές Μάρκετινγκ (ΓΠ)6
ΠΕΠΣ104Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας & Ξένη Γλώσσα IΙ (ΓΠ)3
ΓΕΕΔ102Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (ΓΠ)3
  30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 3

  
ΨΥΧ105Συμβουλευτική Ψυχολογία I6
ΨΥΧ107Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία6
ΨΥΧ201Εξελικτική Ψυχολογία II6
ΨΥΧ208Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική Εκπαίδευση6
 Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου6
  30

Έτος: 2 Εξάμηνο : 4

  
ΨΥΧ106Κλινική Ψυχολογία I6
ΨΥΧ108Γνωστική Ψυχολογία Ι6
ΨΥΧ202Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ6
ΨΥΧ207Εξελικτική Ψυχοπαθολογία6
 Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου6
  30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 5

  
ΨΥΧ205Συμβουλευτική Ψυχολογία ΙΙ6
ΨΥΧ302Βιομηχανική & Οργανωσιακή Ψυχολογία6
ΨΥΧ303Ψυχολογικές Μετρήσεις6
ΨΥΧ408Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ6
 Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου6
  30

Έτος: 3 Εξάμηνο : 6

  
ΨΥΧ206Κλινική Ψυχολογία ΙΙ6
ΨΥΧ209Δικανική Ψυχολογία6
ΨΥΧ305Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς6
ΨΥΧ306Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι6
ΨΥΧ210Θέματα Διαφορετικότητας και Πολυπολιτισμικότητας6
  30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 7

  
ΨΥΧ307Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας Ι5
ΨΥΧ403Ψυχολογία της Γλώσσας6
ΨΥΧ404Πρακτική Άσκηση7
ΨΥΧ411Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙ6
ΨΥΧ402Ψυχολογία της Υγείας / ή Πτυχιακή6
  30

Έτος: 4 Εξάμηνο : 8

  
ΨΥΧ406Νευροψυχολογία6
ΨΥΧ409Ψυχολογία της Ανάγνωσης6
ΨΥΧ410Ψυχολοπαθολογία Ενηλίκων7
ΨΥΧ412Εμπειρία Ψυχολογικής Έρευνας ΙΙ5
ΨΥΧ407Ψυχολογία της Σεξουαλικότητας / ή Πτυχιακή6
  30
  240

 

Μαθήματα Επιλογής *

BUSN302

Συμπεριφορά Καταναλωτή

6

AIK01

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6

NOM262

Εγκληματολογία

6

AIK25

Άνθρωπος και μηχανή

6

ΨΥΧ310

Αθλητική Ψυχολογία

6

BUSN100

Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις

6

 

* Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ενδέχεται να αλλάζουν από έτος σε έτος. Οι φοιτητές λαμβάνουν κατάλογο με τα προσφερόμενα μαθήματα από τα οποία μπορούν να επιλέξουν στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 
ΑΙΤΗΣΗ