Πτυχιο στην Εκτιμηση και Αναπτυξη Ακινητων

Σ

Περιγραφή Προγράμματος

To Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων είναι το πρώτο και ταυτόχρονα το μοναδικό πτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο των ακινήτων στην Κύπρο και γενικότερα στον ελληνόφωνο χώρο.  Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εχέγγυα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο το ακινήτων, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως. Με την ολοκλήρωση του Πτυχίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

  • Άριστη γνώση των παραδοσιακών μεθόδων εκτίμησης ακινήτων αλλά και των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Κάθε μέθοδος αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο και προσεγγίζεται μέσα από σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, ανάλογα με το είδος ακινήτου. Η διδασκαλία εστιάζεται στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (με ιδιαίτερη έμφαση στα Πρότυπα του Royal Institute of Chartered Surveyors) και στην εφαρμογή τους στην τοπική αγορά
  • Πλήρη γνώση του θεωρητικού πλαισίου και  μεθόδων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επιστημονική ανάλυση της αγοράς ακινήτων, χαρτοφυλακίων ακινήτων, και συγκεκριμένων επενδύσεων σε ακίνητα.
  • Πλήρη κατανόηση του νομικού πλαισίου και των συγκεκριμένων νομοθεσιών που διέπουν την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές ακινήτων στην Κύπρο
  • Τις βασικές τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την κοστολόγηση, αξιολόγηση και διαχείριση μιας ανάπτυξης ακινήτων
  • Όλες εκείνες τις αναλυτικές δεξιότητες αλλά και την κριτική σκέψη που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο των ακινήτων
  • Σεβασμό στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συνάμα την ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου

Το Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων περιλαμβάνει 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες προσφέρονται σε οκτώ εξάμηνα.

Πρώτο έτος
Το πρώτο έτος σπουδών περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα σε διάφορα επιστημονικά πεδία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το Real Estate, όπως Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστικά, Κατασκευές, Μαθηματικά, και Στατιστική.

Δεύτερο έτος
Το δεύτερο έτος σπουδών περιλαμβάνει μερικά επιπρόσθετα εισαγωγικά μαθήματα στη Στατιστική, τα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και μερικά άλλα μαθήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με την αγορά ακινήτων, όπως ο Σχεδιασμός Ανάπτυξης Γης, τα Νομικά των Ακινήτων, τα Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά, τα Οικονομικά των Ακινήτων και η Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική των Εκτιμήσεων.

Τρίτο έτος
Τα μαθήματα στο τρίτο έτος εστιάζονται στις διάφορες πτυχές της εκτίμησης ακινήτων, όπως η Εκτίμηση Οικιστικών Ακινήτων, η Εκτίμηση Εμπορικών Ακινήτων, οι Επιβαλλόμενες Εκτιμήσεις από τη Νομοθεσία, η Παθολογία των Κτηρίων και τα Οικονομικά των Κατασκευών.

Τέταρτο έτος
Στο τέταρτο έτος οι φοιτητές μελετούν τις διάφορες πτυχές και τα στάδια ανάπτυξης γης, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών και επενδυτικών πτυχών, καθώς και των θεμάτων διαχείρισης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, όσο και μετά την αποπεράτωσή του. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία, η οποία έχει ως σκοπό να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να τους δώσει την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ένα θέμα της προτίμησής τους.

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων είναι εγκεκριμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και παρέχει πλήρη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο της Εκτίμησης Ακινήτων. Οι απόφοιτοι δικαιούνται επίσης να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου για την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, αφού προηγουμένως αποκτήσουν την ελάχιστη απαιτούμενη από το Συμβούλιο πρακτική εμπειρία.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Πέραν της δυνατότητας εργοδότησης ως Εκτιμητές Ακινήτων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Real Estate, όπως κτηματομεσιτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες συμβούλων επενδύσεων, εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, Τράπεζες (στις χρηματοδοτήσεις ακινήτων) καθώς και σε πολλούς άλλους παρεμφερείς οργανισμούς.  Στο Δημόσιο Τομέα θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στο Κτηματολόγιο, στα Δημόσια Έργα, στην Πολεοδομία καθώς και σε τοπικούς φορείς, όπως Δήμους και Κοινότητες.

Διάρκεια Σπουδών

Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων διαρκεί τέσσερα έτη. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Πτυχίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων είναι ως εξής

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Έτος: 1 Εξάμηνο: 1

  
ECON101Principles of Microeconomics6.0
PEPS101Computer Skills3.0
PEPS100Language & Communication3.0
MATH100Mathematical Methods6.0
REAL100Principles of Real Estate6.0
CONS101Construction Technology I6.0
  30.0

Έτος: 1 Εξάμηνο: 2

  
ECON102Principles of Macroeconomics6.0
ACCN100Financial Accounting6.0
STAT100Introduction to Statistics6.0
PEPS100Language & Communication3.0
CONS103Construction Graphics & CAD3.0
CONS102Construction Technology II6.0
  30.0

Έτος: 2 Εξάμηνο: 3

  
REAL202Land Planning& Environmental Design6.0
BUSN202Managerial Economics6.0
STAT200Statistics6.0
REAL200Urban and Regional Economics6.0
BUSN100Introduction to Business 6.06.0
  30.0

Έτος: 2 Εξάμηνο: 4

  
BUSN204Principles of Marketing6.0
REAL302Theory and Practice of Real Estate Valuation6.0
REAL201Real Estate Law6.0
REAL300Real Estate Economics6.0
FINA100Principles of Finance6.0
  30.0

Έτος: 3 Εξάμηνο: 5

  
ACCN201Management Accounting6.0
FINA200Financial Theory6.0
FINA301Corporate Finance6.0
REAL304Residential Property Analysis and Valuation6.0
ARCHT03Reinforced Concrete Structures3.0
ARCHT06Building Services3.0
   

Έτος: 3 Εξάμηνο: 6

  
CONS201Building Pathology6.0
CONS302Construction Economics6.0
REAL301Real Estate Finance6.0
REAL305Income Property Analysis and Valuation6.0
REAL306Statutory Valuations6.0
  30.0

Έτος: 4 Εξάμηνο: 7

 

  
REAL400Real Estate Development6.0
REAL401Real Estate Investment: International and Domestic6.0
REAL402Facilities/Property Management6.0
REAL404Sustainability and Environmental
Issues in Real Estate Development
6.0
REAS400Dissertation Seminar0.0
REAS401Dissertation6.0
  30.0

Έτος: 4 Εξάμηνο: 8

  
REAL403Real Estate Development Practice6.0
CONS405Project Scheduling & Control6.0
CONS406Construction Management6.0
 Electives6.0
PEPS401Dissertation6.0
  30.0
  240.0
 
ΑΙΤΗΣΗ