Μεταπτυχιακο στο Ψηφιακο Μαρκετινγκ (Εξ Αποστασεως)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει να προωθήσει τον επαγγελματισμό των φοιτητών σε έναν κόσμο, όπου οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής και καινοτόμου σκέψης των φοιτητών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και τις ερευνητικές τάσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ο τομέας του ψηφιακού μάρκετινγκ εξελίσσεται ταχέως παράλληλα με την ανάγκη των επαγγελματιών της αγοράς να είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης γνώσης. Σε αυτό το βαθμό, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκστοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με εργαλεία και τεχνικές κριτικής ανάλυσης και προσέγγισης υψηλού βαθμού επαγγελματικών προτύπων. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει στην προώθηση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών εφαρμοζόμενες σε πραγματικού κόσμου καταστάσεις.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει, συνδυάζοντας τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές προσεγγίσεις:

 • στην καθοδήγηση των φοιτητών μέσω των εισερχόμενων αλλαγών και την προετοιμασία τους για να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανάπτυξη σε ένα τοπίο μάρκετινγκ που αναμορφώνεται συνεχώς από τις νέες τεχνολογίες,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια ψηφιακά-εστιασμένη αντίληψη για το μάρκετινγκ και διδασκαλία σχετική με τον τρόπο χρήσης των αναδυόμενων ψηφιακών καναλιών στις στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια δυνατότητα ευρείας αξιολόγησης σε τρεις βασικούς τομείς, α) τα βασικά του μάρκετινγκ, β) τις ψηφιακές μεθόδους μάρκετινγκ και γ) την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,
 • στον εξοπλισμό των φοιτητών με αναλυτικά και ερευνητικά εργαλεία για να αναλάβουν εντατική έρευνα και να εφαρμόζουν ερευνητικά έργα σε καταστάσεις πραγματικού κόσμου,
 • στην ανάπτυξη επαγγελματιών σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων στον σύγχρονο τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό , οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Πληροφορικής. Τα γενικά κριτήρια εισδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα των προηγούμενων σπουδών με βαθμό 6.5/10 ή 2:1 και στην καταλληλότητα του υποψηφίου για το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ .

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν ως ελάχιστο προαπαιτούμενο υπόβαθρο στο μάρκετινγκ. Σε περιπτώσεις αιτήσεων με ελλιπές υπόβαθρο στο μάρκετινγκ, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία σε σχετικό προπτυχιακό μάθημα όπως τις Αρχές του Μάρκετινγκ (BUSN104).

Ο συντονιστής του Μεταπτυχιακoύ θα συμμετάσχει ενεργά στην ανασκόπηση των αιτήσεων και η έγκρισή του θα απαιτηθεί πριν από την αποδοχή οποιουδήποτε φοιτητή στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η εξής:

 

1ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DM515Ψηφιακό ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό7.5
MBA500Ερευνητική Μεθοδολογία και Ανάλυση ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5
MBA561Διαχείριση Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακή ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7.5
DM504Ηλεκτρονική καταναλωτική συμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
    

 

 

2ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DM505Ψηφιακή Επικοινωνία και Στρατηγικές Κοινωνικών ΔικτύωνΥποχρεωτικό7.5
DM508Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό7.5
MBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
IS507Αναδυόμενες Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό7.5
    

 

3ο Εξάμηνο
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DIS600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο τους σπουδαστές που βασίζεται σε ένα συνδυασμό διαφόρων ενεργητικών τεχνικών μάθησης που στοχεύουν στην ενσωμάτωση σεναρίων του πραγματικού κόσμου στο κύριο μέρος των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακόυ και ταυτόχρονα, μέσω μιας στρατηγικής με γνώμονα την έρευνα, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους σπουδαστές με δεξιότητες εφαρμοσμένης έρευνας. Είναι απαραίτητο οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, να μάθουν, μέσω ενεργού διδασκαλίας και μάθησης, τις σύνθετες τεχνικές που συνδυάζουν την πραγματική ζωή και τις ερευνητικές πτυχές με στόχο την δημιουργία επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων. Σε αυτό το βαθμό, η επικεντρωμένη προσέγγιση στους φοιτητές εφαρμόζεται μέσω διαδραστικών εργασιών και διαμορφωτικών αξιολογήσεων (μη βαθμολογημένων) οι οποίες προγραμματίζονται και αναφέρονται σε κάθε οδηγό μαθήματος. Επιπλέον, το γνωστικό ταξίδι εμπλουτίζεται με παιχνίδια προσομοίωσης από γνωστά ολοκληρωμένα πακέτα προσομοίωσης και το Neapolis Experiential Learning Tasks-NEST, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα δραστηριοτήτων, που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω ενδιάμεσης εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν συμμετείχε στην εξέταση ή δεν παρακολούθησε το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, δικαιούται να κάνει επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Το 30% ή το 40% της τελικής βαθμολογίας των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην απόδοσή τους κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ή σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ το 60% ή το 70% – ανάλογα με το ποσοστό της ενδιάμεσης αξιολόγησης – αντιστοιχεί στην απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί προβιβάσιμος βαθμός σε ένα μάθημα, οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ένα βαθμό επιτυχίας (δηλαδή 50% ή υψηλότερο) στο σύνολο των διαφορετικών μορφών αξιολόγησης.

Η διατριβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 13.000 λέξεις και περισσότερο από 15.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Μετά την υποβολή, ο κύριος επιβλέπων ετοιμάζει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεσή του για δημόσια υποστήριξη. Η υπεράσπιση της διατριβής γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • αξιολογούν και συζητούν κριτικά τις έννοιες και τις θεωρίες που σχετίζονται με τον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε πολύπλοκα προβλήματα πραγματικής ζωής στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την έρευνα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και να συζητούν τις πρόσφατες τάσεις και έννοιες έρευνας,
 • αναλύουν και να εφαρμόζουν ερευνητικά εργαλεία στο σχεδιασμό και την ανάληψη αυστηρής και ανεξάρτητης έρευνας στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν προηγμένες δεξιότητες στην ανάλυση και την αποτελεσματική χρήση δεδομένων έρευνας, μεγάλα δεδομένα και ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την παροχή λύσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα,
 • αναπτύξουν επαγγελματισμό και κριτική συνειδητοποίηση των επαγγελματικών προτύπων που χαρακτηρίζονται από ήθος, δημιουργικότητα και αυτοδιαχείριση,
 • εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες, να συνεργάζονται και να δημιουργούν επαγγελματικές σχέσεις με διαφορετικά ακροατήρια,
 • αξιολογούν και αξιοποιούν με κριτικό πνεύμα πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών και να τις μεταφέρουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από μέσα ενημέρωσης με ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ευθύνη για τα ζητήματα ασφάλειας του ψηφιακού περιβάλλοντος,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες στην κριτική αξιολόγηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών διαδικτύου στο ψηφιακό μάρκετινγκ σε πραγματικές καταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Διεθνής Επαγγελματική Πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ανακοινώνει την επαγγελματική πιστοποίηση του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing (MSc) από τον πλέον διεθνώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης στο ψηφιακό marketing, το Digital Marketing Institute (DMI).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την ιδιότητα του Certified Digital Marketing Associate, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και χωρίς περαιτέρω κόστος και εξετάσεις  πιστοποίησης και εγγράφονται δια βίου μέλη του Καταλόγου των Certified Professionals του DMI, ο οποίος σήμερα αριθμεί παγκοσμίως 55.000 επαγγελματίες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με δυνατότητα αξιοποίησης  μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων προσομοίωσης, ηλεκτρονικών βιβλίων και εγχειριδίων, ενώ οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με τις αντίστοιχες δυνατότητες  των φοιτητών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing προσφέρει μία σε βάθος και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα κύρια αντικείμενα του ψηφιακού marketing περιλαμβανομένων της στρατηγικής και του σχεδιασμού, έρευνας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη ψηφιακή διαφήμιση, στη βελτιστοποίηση ιστοτόπου και την ανάλυση δεδομένων.

Η πιστοποίηση από το Digital Marketing Institute παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς νέας γνώσης προς τους φοιτητές μέσα από την επικαιροποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από παγκοσμίως καταξιωμένους ειδικούς στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.  Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες του ψηφιακού marketing, αποκτούν την αναγκαία κατάρτιση να δημιουργήσουν και καθοδηγήσουν μία στρατηγική ψηφιακού marketing για κάθε μεγέθους επιχείρηση.

ΑΙΤΗΣΗ